Časopis Státní zastupitelství 3/2020

Obálka časopisu Státní zastupitelství 3/2020
  • Schvalování atentátu a podobné výtržnosti
  • Jak epidemie koronaviru ovlivňuje vaši práci?
  • Rozhovor s právním historikem Markem Starým
  • Trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci se zaměřením na COVID-19 (Jakub Chromý, Miroslav Růžička)
  • Ke „koronavirovým“ kvalifikovaným skutkovým podstatám aneb co s krádežemi ve čtvrtém odstavci? (Petra Hanzálková)
  • Koronavirus – počáteční stav (Pavel Nevěděl)
  • Otazníky nad postupem ředitele školského zařízení pro výkon ústavní (ochranné) výchovy při (ne)rozhodování o příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám (Miroslav Petrák)
  • Nad vybranými aspekty internetové podpory a propagace terorismu (Katarína Kandová)

[ultimatemember form_id="3111"]

Přehled článků s perexem z časopisu Státní zastupitelství 3/2020

Nad vybranými aspekty internetové podpory a propagace terorismu

Mgr. Katarína Kandová, Ph.D., asistentka státního zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství

Autorka ve svém článku reaguje na novelu českého trestního zákoníku provedenou zákonem č. 455/2016 Sb., která sebou přinesla mj. zakotvení samostatných skutkových podstat trestných činů teroristického charakteru, mezi nimi též zločinu podpory a propagace terorismu upravené v § 312e odst. 1 TrZ. Zdrojem nemalých kontroverzí, které mohou v aplikační praxi vyvolávat otazníky, je její kvalifikovaná skutková podstata vymezená v § 312e odst. 4 písm. a) TrZ, jež postihuje podněcování a schvalování teroristického trestného činu spáchaného mj. prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě (internetu) a ohrožuje takové jednání trestní sazbou ve výši 5 až 15 let odnětí svobody. Cílem prezentovaného článku je tudíž zamyšlení se nad legitimitou nastíněné právní úpravy a možnými aplikačními problémy.

Otazníky nad postupem ředitele školského zařízení pro výkon ústavní (ochranné) výchovy při (ne)rozhodování o příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám

JUDr. Mgr. Miroslav Petrák, státní zástupce, Okresní státní zastupitelství v Pelhřimově

Článek charakterizuje vývoj úpravy příspěvku na péči o děti v ústavním zařízení. Poukazuje se na nikoli ideální institucionální „roztříštěnost“ zařízení, v nichž je dětem poskytována péče; aktuálně jsou totiž taková zařízení řízena třemi různými ministerstvy, což pochopitelně nese různé koncepční přístupy. Autor dospívá k tomu, že je nezbytná změna právní úpravy a institucionálního (filozofického) přístupu.

Trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci se zaměřením na COVID-19

JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., ředitel analytického a legislativního odboru Nejvyššího státního zastupitelství

Trestným činem, jehož spáchání nejtěsněji souvisí s novým koronavirem způsobujícím nemoc COVID-19, je šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 trestního zákoníku. Postihuje předpolí vyvolání reálného nebezpečí rozšiřování infekčního onemocnění. Způsobení následku z nedbalosti pokrývá sousední kvalifikace trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti podle § 153 trestního zákoníku. Příspěvek se zabývá povahou COVID-19 jako nakažlivé lidské nemoci, konstrukcí trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci coby ohrožovacím deliktem, trestným činem šíření nakažlivé lidské nemoci z hlediska zavinění a trestní odpovědností právnické osoby za šíření nemoci COVID-19.