Jakub Drápal

Článek představuje jednotlivé nástroje, které jsou napříč světem přijímány pro zvýšení konzistence při ukládání trestů a pro zpřesnění principů ovládajících oblast ukládání trestů. Článek se konkrétně zabývá výhodami a nevýhodami akademické diskuze, zákonných ustanovení, jurisprudence dovozené z rozhodnutí soudů v konkrétních věcech, sjednocujícími stanovisky Nejvyššího soudu, poradami a neformálními doporučeními, informačními systémy, referenčními tresty (normálními tresty, výchozími body a předpokládanými tresty) komunikované různými způsoby (rozsudky s doporučeními, doporučeními pro státní zástupce jak navrhovat tresty či narativními nebo číselnými směrnicemi pro ukládání trestů), minimálními tresty a povinnými tresty. Dále článek představuje přístup truth-in-sentencing. V průběhu i na závěr článku je diskutováno, které nástroje nejvíce vyhovují českému právnímu řádu..