Časopis Státní zastupitelství 1/2022

obálka časopisu Státní zastupitelství 1/2022
  • Schvalování atentátu a podobné výtržnosti
  • Jak hodnotíte novelu trestního řádu č. 220/2021 Sb., podle níž je vyloučen soudce z rozhodování o návrhu na povolení obnovy řízení, pokud rozhodoval v původním řízení?
  • Rozhovor s evropským žalobcem Petrem Klementem
  • Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestní věci (Veronika Skalická)
  • Trestněprávní relevance zacházení s pyrotechnickými výrobky (Jakub Chromý)
  • Hoří, má panenko – požáry ve vězeňských celách(Adéla Rosůlek)
  • Rozloučení se s Mgr. Bruno Gembalou(Libor Malý)

[ultimatemember form_id="3111"]

Přehled článků s perexem z časopisu Státní zastupitelství 1/2022

Hoří, má panenko – požáry ve vězeňských celách

JUDr. Adéla Rosůlek, státní zástupkyně OSZ Pardubice

Článek se zabývá konkrétními případy požárů ve věznici. K této otázce je v úvodu článku uvedena teorie a judikatura. Nosnou část článku představuje kazuistika, postupně jsou rozebrány tři obdobné případy požárů v pardubické věznici, jejich specifické okolnosti, důkazní situace a právní kvalifikace.

Trestněprávní relevance zacházení s pyrotechnickými výrobky

JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, Nejvyšší státní zastupitelství, odbor mimořádných opravných prostředků

Příspěvek rozebírá stávající právní úpravu obsaženou v zákoně o pyrotechnice a dalších předpisech a možnosti využití nejčastějších kvalifikací trestných činů v praxi. Zvláštní pozornost je kladena na legislativní návrh nejnovější kriminalizace, která postihuje neoprávněnou výrobu, opatření nebo přechovávání pyrotechnických výrobků velkého stupně nebezpečnosti.

Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestní věci

Mgr. Veronika Skalická, Nejvyšší soud

Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestní věci není v trestním řádu postavena najisto. Trestní řád explicitně upravuje pouze použitelnost sledování osoba a věcí podle § 158d odst. 2 tr. ř. a stran sledování osob a věcí, kdy dochází k zásahu do nedotknutelnosti obydlí, listovního tajemství nebo pokud má být zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků, ponechal prostor pro výklad judikaturou. Nejvyšší soud do zelené sbírky soudních rozhodnutí zařadil svá dvě předchozí rozhodnutí, která se však blíže nevěnují zásadě přiměřenosti a odlišnostem s institutem klasických odposlechů podle § 88 tr. ř., jehož analogií se často argumentuje.