Časopis Státní zastupitelství 5/2022

Obálka časopisu Státní zastupitelství 3/2020
  • O funkčních obdobích vedoucích (Libor Vávra)
  • Měla by být zrušena spodní hranice trestní sazby u přečinu krádeže podle § 205 odst. 2 trestního zákoníku?
  • Rozhovor s hlavním kaplanem Vězeňské služby Otto Brochem
  • K prostupnosti funkcí státních zástupců a soudců (1. část) (Jan Záruba, Jana Zezulová)
  • Regulace teroristického obsahu online a její implementace v České republice (Lukáš Hendrych)
  • Beneficium cohaesionis a jeho uplatnění v řízení o dovolání (Ivo Kouřil, Kamila Tokošová)
  • Sjezd českých právníků 2022 se zabýval také otázkami, týkajícími se státního zastupitelství (Jan Musil)
[ultimatemember form_id="3111"]

Přehled článků s perexem z časopisu Státní zastupitelství 5/2022

Regulace teroristického obsahu online a její implementace v České republice

JUDr. Mgr. Lukáš Hendrych

 

Šíření teroristického obsahu na internetu je velmi aktuální problematikou, která má značné negativní společenské konsekvence. Současná právní úprava sice pachatele verbálních deliktů spojených s terorismem sankcionuje prostředky trestního práva, nebrání však dostatečně šíření takového obsahu v online prostředí. Z toho důvodu byla na unijní úrovni přijata legislativa, která má za cíl šíření teroristického obsahu na internetu efektivně potírat. Jaká práva a povinnosti přináší členským zemím? Co se mění pro tzv. poskytovatele hostingových služeb či internetové uživatele? A jak je na tom Česká republika s implementací nových pravidel?

K prostupnosti funkcí státních zástupců a soudců (první část)

Jan Záruba, Jana Zezulová

Autoři v první části článku věnují pozornost problematice prostupnosti funkcí veřejných žalobců a soudců v optice mezinárodního srovnání. Nejdříve požádali Poradní výbor evropských prokurátorů (CCPE) o spolupráci při zjištění stavu prostupnosti obou povolání ve státech, které jsou členy CCPE. Podle výsledku zjištění rozdělili členské státy Rady Evropy do tří skupin podle společných rysů, v jejichž rámci dochází k prostupnosti povolání soudce a veřejného žalobce. Autoři se zamýšlejí nad tím, zda a jaký vliv má zařazení veřejné žaloby podle dělby moci na prostupnost povolání a zda a jaký vliv má zařazení veřejné žaloby mezi orgány veřejné moci na její nezávislost. V článku se zabývají rovněž problematikou postavení veřejných žalobců a soudců z hlediska srovnatelnosti podmínek zajišťujících výkon funkce. Zaměřují se též na aktuální otázky prostupnosti soudce a státního zástupce v České republice (v druhé části).

Beneficium cohaesionis a jeho uplatnění v řízení o dovolání

Ivo Kouřil, Kamila Tokošová

Článek se věnuje otázkám použití beneficia cohaesionis v řízení o dovolání, a to včetně porovnání s jeho uplatněním v řízení o odvolání. Prostřednictvím odpovědí na formulované dotazy poukazuje na případy, kdy při řešení určitých problémů nebylo v rozhodování Nejvyššího soudu dosaženo žádoucí jednoty. Jeho součástí je i sdělení, v jakém rozsahu se tento procesní institut uplatňuje v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu.