Časopis Státní zastupitelství 1/2023

Obálka časopisu Státní zastupitelství 3/2020
  • K prostupnosti funkcí státních zástupců a soudců – 3. část (Jan Záruba, Jana Zezulová)
  • Trest zákazu činnosti u speciálních subjektů a jeho formulace (Jakub Matocha)
  • Výběr z judikatury Nejvyššího soudu (Vladimír Kratochvíl)
  • Výběr z judikatury Ústavního soudu (Markéta Daňková)
  • Rozhovor s Lubomírem Novotným
  • Fejeton Stanislava Jakubčíka

[ultimatemember form_id="3111"]

Přehled článků s perexem z časopisu Státní zastupitelství 1/2023

K prostupnosti funkcí státních zástupců a soudců (první část)

Jan Záruba, Jana Zezulová

Autoři článku věnují pozornost problematice prostupnosti funkcí veřejných žalobců a soudců v optice mezinárodního srovnání. Nejdříve požádali Poradní výbor evropských prokurátorů (CCPE) o spolupráci při zjištění stavu prostupnosti obou povolání ve státech, které jsou členy CCPE. Podle výsledku zjištění rozdělili členské státy Rady Evropy do tří skupin podle společných rysů, v jejichž rámci dochází k prostupnosti povolání soudce a veřejného žalobce. Autoři se zamýšlejí nad tím, zda a jaký vliv má zařazení veřejné žaloby podle dělby moci na prostupnost povolání a zda a jaký vliv má zařazení veřejné žaloby mezi orgány veřejné moci na její nezávislost. V článku se zabývají rovněž problematikou postavení veřejných žalobců a soudců z hlediska srovnatelnosti podmínek zajišťujících výkon funkce. Zaměřují se též na aktuální otázky prostupnosti soudce a státního zástupce v České republice (v druhé a třetí části).