Systém trestní justice v Německu

Klaus Fleischmann, generální státní zástupce v Drážďanech Spolková republika Německo je spolkovým státem.  Skládá se z 16 spolkových zemí (z toho 3 městské státy – Berlín, Hamburk, Brémy). Jak celý spolek, tak jednotlivé země jsou státy, což se projevuje obzvláště...

Struktura trestní justice v Rakousku

Werner Pleischl, generální prokurátor Rakouské republiky Organizace rakouského soudnictví, a společně s ní také struktura státních zastupitelství, pochází v podstatě z dob monarchie. Je pro ni charakteristické, že rozlišuje čtyři typy soudů, v trestních věcech pak...