Parolové rady v Anglii a Walesu

JUDr. Kateřina Horká, Ph.D., Nejvyšší státní zastupitelství JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D., Institut pro kriminologii a sociální prevenci Mgr. Lea Vaňkátová, Probační a mediační služba Ve dnech 15. 5.–17. 5. 2019 byla zorganizována Probační a mediační službou České...