Joint Investigation Teams and Eurojust

Mgr. Lukáš Starý, národní člen České republiky v Eurojustu, email: collegeCZ@eurojust.europe.cz JUDr. Anna Richterová, zástupkyně národního člena České republiky v Eurojustu, email: collegeCZ@eurojust.europe.cz This contribution provides information on joint...

European Prosecutor’s Office

JUDr. Kateřina Přepechalová, interní doktorand na katedře trestního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, email: 124206@mail.muni.cz A widely discussed topic in the past few years has been the establishment of the European Prosecutor’s Office. It has many...

On Some Problems of Suspension of Criminal Proceedings under § 172 Article 1 a) and c) of Penal Code Following Preliminary Hearing of Indictment, Eventually Review of Indictment or Motion to Punishment

Mgr. Jiří Pavlík, státní zástupce, Okresní státní zastupitelství v Písku, email: jpavlik@osz.psk.justice.cz The paper deals with the selected problems of the suspension of criminal proceedings after the preliminary hearing under Section 188 para 1 letter c) of Penal...

On Connivance of Crime

Mgr. Dušan Gaľo, interní doktorand na katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, email: galodusan@gmail.com The paper deals with the issue of connivance of crime in the Czech criminal law. It focuses on both the current state and the...