JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., odborný asistent, Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, email: filip.scerba@upol.cz (pohled akademika)
JUDr. Michael Vrtek, Ph.D., předseda senátu Krajského soudu v Brně, email: MVrtek@vsoud.olc.justice.cz (pohled soudce)
JUDr. Jan Lata, Ph.D., státní zástupce OTŘ, Nejvyšší státní zastupitelství, email: lata@nsz.brn.justice.cz (pohled státního zástupce)
PhDr. Andrea Matoušková, vedoucí oddělení pro koncepce, analýzy a metodiky, Probační a mediační služba, email: amatouskova@pms.justice.cz (pohled pracovnice Probační a mediační služby)
Mgr. Michal Petras, odbor výkonu vazby a trestu, Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, email: MPetras@grvs.justice.cz (pohled pracovníka Vězeňské služby)

The paper presents views of different legal professionals, such as academicians, judges, public prosecutors and probation and mediation officials on the effectiveness of various kinds of alternative sanctions and on ways to effectively replace prison sentences by alternative sanctions. The question is though, whether the exerted effort to impose the lowest possible number of prison sentences does not paradoxically result in a higher degree of recidivism, especially when alternative punishment is insufficiently monitored.