prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., předseda Nejvyššího soudu, člen katedry trestního práva na PrF UK, člen katedry trestního práva na PrF UKo v Bratislavě, email: pavel.samal@nsoud.cz
Mgr. Dušan Sulitka, vedoucí Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu

In recent years has been paid increased attention to the imposition of criminal sanctions on individuals in the Czech Republic, especially with a focus on alternative criminal sanctions for imprisonment. This extremely important area devotes attention to both practice and theory.