Předplatné časopisu Státní zastupitelství

Časopis Státní zastupitelství je právnický recenzovaný časopis věnovaný Státnímu zastupitelství, který vychází šestkrát ročně a vydává ho nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. Je určen především státním zástupcům, asistentům a odborníkům, kteří se Státním zastupitelstvím úzce spolupracují jako jsou soudci, policisté, pracovníci probační a mediační služby, advokáti či pracovníci z akademického prostředí. Rozsah časopisu je 60 stran.

Cena předplatného: 4 950 Kč s DPH

Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku. Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.

​Součástí předplatného je přístup do elektronické verze časopisu prostřednictvím stránek https://www.casopisstatnizastupitelstvi.cz.

Obálka časopisu Státní zastupitelství 2/2020