JUDr. Filip Melzer, Ph.D., náměstkem ministra spravedlnosti pro oblast justice
JUDr. Martin Staněk, krajský státní zástupce

Ano, má

Podmínky pro výkon funkce státního zástupce jsou stanoveny v zákoně č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním zastupitelství“), přičemž z právě uvedené právní úpravy vyplývá, že již při jmenování konkrétní osoby do funkce státního zástupce se musí jednat o osobu, která bude způsobilá výkonem funkce státního zástupce řádně zajišťovat působnost státního zastupitelství a která přitom bude v rámci své pravomoci a odpovědnosti dodržovat relativně široce vymezené povinnosti, které jsou spojeny s výkonem funkce státního zástupce.

 Právní čekatele rušit nechceme (alespoň prozatím)

Redakce časopisu Státní zastupitelství mne jako zástupce ministerstva spravedlnosti požádala o příspěvek v diskuzi na téma, zda má pro výkon funkce státního zástupce postačovat praxe právního čekatele, přičemž mým partnerem v diskuzi má být krajský státní zástupce v Praze JUDr. Martin Staněk. Měl bych v této diskuzi vystupovat jako zastánce negativní odpovědi na položenou otázku. To pravděpodobně vyplývá z toho, že ministerstvo spravedlnosti v návrhu novely zákona o soudech a soudcích navrhuje opuštění institutu justičního čekatele a hledá jiné cesty doplňování personálního stavu v soudnictví. Ve vztahu ke státnímu zastupitelství však postoje ministerstva spravedlnosti takto jednoznačné nejsou.