Mgr. Pavel Nevěděl, náměstek okresního státního zástupce, OSZ Brno-venkov, pnevedel@osz.brnv.justice.cz
JUDr. Petr Růžička, okresní státní zástupce, OSZ Brno-venkov, pruzicka@osz.brnv.justice.cz

Česká republika po změnách v roce 1989 nastoupila na cestu vedoucí k právnímu státu. Součástí každého právního státu je také subjektivní kategorie, a to právní jistota subjektů právních vztahů. Subjekt práva, kterým v oblasti trestního práva může být osoba fyzická i právnická, by měl mít zejména jistotu v tom, na který orgán se může se svými podněty, námitkami, stížnostmi, trestními oznámeními atd. obrátit. Právě z výše uvedených důvodů je ve státě rozdělen výkon státní moci nejen principiálně na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, ale dále v jejich rámci na příslušnost věcnou, funkční a místní. Subjekt práva, ať již v podobě fyzické či právnické osoby, zpravidla jako základní kritérium postupu v určitých věcech vnímá kritérium místní, které je také sice posledním, ale nejkonkrétnějším v řadě ve smyslu stanovení příslušnosti určitého typu státního orgánu. Má-li se v různých typech věcí při realizaci různých kategorií práv občan obracet na konkrétní orgány, je to pro něj pochopitelné a akceptovatelné. Pokud je ale místní příslušnost těchto orgánů stanovena nejednotně, je pro něj situace značně nepřehledná a komplikovaná. V podstatě tato situace vede ke skutečnosti, že v některých částech České republiky obecná zásada práva „neznalost zákona neomlouvá“ klade na občany vyšší nároky než v jiných částech České republiky.