JUDr. Michal Basík, státní zástupce, Okresní státní zastupitelství pro Prahu 10, email: mbasik@osz.pha10.justice.cz

Patřím rozhodně k těm, kteří se domnívají, že stávající podoba trestního řízení je nadbytečně složitá a těžkopádná. Přílišný formalismus je přitom v našem současném trestním řádu přímo geneticky zakódován. Jakoukoli změnu trestního řádu, která tento zakódovaný formalismus narušuje a odbourává, lze proto jen přivítat. V poslední době se přitom o zjednodušení trestního řízení mluví hodně, ikonou dneška je „boj za odbřemenění“ a snižování administrativní náročnosti v oblasti justice. Tato snaha stála v pozadí legislativního zpracování dohody o vině a trestu, jak je nakonec upravena v zákoně č. 193/2012 Sb. Nicméně po seznámení s touto úpravou se neodbytně vnucuje přirovnání o vaničce vylité i s dítětem či přísloví, proč věci dělat jednoduše, když je to možné i složitě. Tomuto institutu se již dosti podrobně věnoval v tomto časopise JUDr. Petr Aulický, já bych rád pouze ve formě určité glosy uvedl některé postřehy z pohledu praxe, které dle mého názoru zpochybňují konkrétní právní úpravu tohoto institutu.