JUDr. Ing. Jan Vučka, CFE, bývalý státní zástupce, Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, email: jvucka@gmail.com

Popudem k následujícím úvahám byla událost popsaná na serveru k213.cz. Jsem si vědom toho, že nejde o zdroj informací, který by byl právě populární mezi pracovníky justice. Nicméně právě – diplomaticky řečeno – okrajové pozice, jež zastávají, činí z jejich zpravodajství překvapivě hodnotný zdroj inspirace. Ne snad proto, že bych souhlasil se vším, co píší a konají, ale proto, že občas zmíní určité krajně zajímavé téma, které nikdo jiný, konformnější, běžně neřeší. Takovouto marginální věc přece nikdo rozumný rozebírat nebude … O co ve zmiňované věci šlo? V jisté trestní věci bylo před soudem vyslechnuto několik svědků podporujících obžalobu, kteří byli všichni na místě činu v jeden okamžik. Obžalovaný dospěl k závěru (lhostejno, zda správnému či špatnému), že mezi výpověďmi svědků jsou takové rozpory, že nejdou vysvětlit běžnými chybami ve vnímání či zapamatování, a že někteří svědci musejí lhát, pročež adresoval přímo v průběhu hlavního líčení přítomnému státnímu zástupci trestní oznámení na některé svědky. Státní zastupitelství obžalovanému odepsalo přípisem, který je v naskenované podobě zveřejněn v citovaném článku, ovšem lze jej uvést ve zkrácené formě i zde: „Vaše trestní oznámení bylo vyhodnoceno jako součást obhajoby, a proto je policii nepostupujeme.“