Mgr. Vít Peštuka, akademický pracovník, Justiční akademie Kroměříž, email: vpestuka@akademie.justice.cz

Veřejná žaloba je v Itálii státním orgánem, jehož hlavní funkcí je zajistit řádný průběh trestního stíhání.  Dle čl. 112 italské Ústavy je prokurátor povinen vést trestní stíhání (zásada legality).  Od roku 1989 byl zaveden adversární obžalovací způsob vedení trestního řízení, který postupně, v některých aspektech, ustupuje modelu smíšenému (s prvky jak kontradiktorními, tak inkvizičními). Zásady uvedené v článcích 101 – 110 Ústavy upravují základní zásady soudnictví. Protože je veřejná žaloba funkčně i pojmově spojena se soudnictvím, vztahují se zásady zde uvedené i na působení veřejné žaloby. V podrobnostech upravují činnost a působnost veřejné žaloby zejména dvě právní normy: zákon o soudnictví (dále jen ZS) a italský trestní řád (dále jen trestní řád).