Holger Schmidt, státní zástupce, Státní zastupitelství v Bautzenu (Svobodný stát Sasko)

Vznik státního zastupitelství v německých zemích byl dlouhodobým procesem. Až do poloviny 19. století v německých zemích úřad fungující jako samostatný zástupce veřejného zájmu v trestních věcech neexistoval. Trestní stíhání patřilo k úkolům trestních soudů. Vyšetřování trestných činů bylo svěřeno zvláštním soudcům, tzv. „inkvizičním“, současnou terminologií řečeno vyšetřujícím soudcům. V Porýní bylo státní zastupitelství zavedeno jako součást napoleonského zákonodárství během francouzské okupace od roku 1798. Teprve v roce 1846 došlo k založení prvního státního zastupitelství u Komorního soudu (Kammergericht) a u Kriminálního soudu (Kriminalgericht) v Berlíně, hlavním městě největšího německého státu Pruska. Poprvé státní zastupitelství jako samostatný, na soudech nezávislý orgán bylo založeno v roce 1849 v Prusku jako výsledek liberálních reforem po březnové revoluci roku 1849.