JUDr. Vladimír Novákředitel odboru trestního řízení Vrchní státní zastupitelství v Praze, email: vnovak@vsz.pha.justice.cz

Jsem rád, že na stránkách Státního zastupitelství byla otevřena diskuse k navrhovanému zákonu o státním zastupitelství (viz polemika mezi kolegy Janem Jakovcem a Pavlem Komárem v čísle 3/2012), který je snad oficiálně stále ve formě věcného záměru a podle veřejně dostupného vyjádření ministra spravedlnosti má být jaksi ilegálně připravováno jeho paragrafové znění. Oproti původním odvážnějším ambicím se návrh po „úpravách“ na Ministerstvu spravedlnosti nějak smrsknul a stěžejním bodem se stalo ono „zrušení vrchních státních zastupitelství“. To je také hlavním hitem me-diální interpretace tohoto návrhu (ještě nedávno vylepšené o příběh, jak tímto způsobem bude geniálně vyřešena jedna všeobecně známá personální situace). Je až zábavné pozorovat, jak se kolem uvedeného legislativního názoru mlží, jak se kolem skutečné podstaty projektu vytváří jakási potěmkinovská kouřová clona pod heslem progresivní reformy státního zastupitelství. Kolega Komár si správně všiml, jak je tak zásadní věc jako změna organizační struktury soustavy odbyta v návrhu jednou větou, kterou se dá ostatně zdůvodnit kdejaká legislativní ptákovina. Navíc bez jakékoliv seriozní analýzy stávajícího stavu. Nedá mi, abych se nepodělil i o svůj náhled na věc.