Mgr. Jiří Pavlíkstátní zástupce, Okresní státní zastupitelství v Písku, email: jpavlik@osz.psk.justice.cz

Netřeba zvláště zmiňovat, že praxe trestního řízení přináší řadu sporných otázek, které musí dnes a denně orgány činné v trestním řízení řešit. Jednou z nich je i problematika rozhodování soudu o zastavení trestního stíhání podle § 172 odst. 1 trestního řádu po předběžném projednání obžaloby podle § 188 odst. 1 písm. c) trestního řádu, popř. po přezkoumání obžaloby nebo návrhu na potrestání podle § 314c odst. 1 písm. a) trestního řádu. Z ustanovení § 172 odst. 1 trestního řádu se zde budeme zabývat toliko důvody zastavení trestního stíhání uvedenými pod písmeny a) a c).