Mgr. Dušan Gaľo, interní doktorand na katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, email: galodusan@gmail.com

Trestní represe jako konečný a občanům nejzjevnější projev realizace trestní politiky státní moci a zároveň projev jejího selhání není jediným instrumentem státní moci určeným k represi a zároveň prevenci kriminality. Komplex těchto opatření nabývá při bližším pohledu značných rozměrů a jeho jednotlivé elementy nabývají různých podob. Nacházíme zde široké spektrum opatření, jež se od sebe navzájem liší svou povahou i původem. Autor tohoto textu by v tomto článku rád prezentoval jeden z těchto institutů, jenž je poněkud nezvyklé povahy. Jedná se o instrument, který lze označit jako zákonnou prevenci prostřednictvím skutkové podstaty trestného činu. Jedná se konkrétně o trestný čin schvalování trestného činu, jenž je v novém trestním zákoníku uveden v § 365.