JUDr. Ilja Khainstátní zástupce, KSZ v Brně-pobočka ve Zlíně, email: ikhain@ksz.brn.justice.cz 

Nejvyšší správní soud co soud kárný (dále jen soud) rozhodl dne 21. 6. 2012 o vině jistého krajského státního zástupce kárným proviněním (sp. zn. 12 Ksz 5/2012). Toto rozhodnutí samozřejmě nechci hodnotit, natož kritizovat, neboť mi to nepřísluší, spíš se chci zamyslet nad některými problémy, které podle mého soudu nebyly zcela objasněny. Pro účely mých poznámek postačí odcitovat výrok předmětného rozhodnutí.