Mgr. Lukáš Starý, národní člen České republiky v Eurojustu, email: collegeCZ@eurojust.europe.cz
JUDr. Anna Richterová, zástupkyně národního člena České republiky v Eurojustu, email: collegeCZ@eurojust.europe.cz

Přestože jsou společné vyšetřovací týmy (dále jen „SVT“) součástí našeho právního řádu již několik let, v praxi jsou nadále využívány spíše ojediněle. Cílem tohoto článku je rozšířit povědomí o společných vyšetřovacích týmech a odpovědět na některé otázky spojené s jejich fungováním. Následující informace snad poslouží jako jisté vodítko pro ty, kteří zvažují spolupráci v rámci SVT a kteří mají zájem o finanční prostředky, které poskytuje Eurojust na podporu činnosti SVT. Velmi stručně k právním základům SVT. Tyto nalezneme zejména v článku 20 Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (dále jen „Druhý dodatkový protokol“) z 8. listopadu 2001 a v článku 13 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU z 29. května 2000 (dále jen „Úmluva 2000“). Vzhledem k pomalému průběhu ratifikace Úmluvy 2000 přijala Rada EU 13. června 2002 Rámcové rozhodnutí o společných vyšetřovacích týmech, které měly členské státy provést do 1. ledna 2003 (dále jen „Rámcové rozhodnutí o SVT“). Toto Rámcové rozhodnutí převzalo v téměř totožném znění články 13, 15 a 16 Úmluvy 2000. Rámcové rozhodnutí o SVT bylo provedeno v členských státech různými způsoby.