Mgr. Vladimír Hackl,státní zástupce MSZ v Praze, email: vhackl@msz.pha.justice.cz
JUDr. Zbyněk Žďárský,státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, email: zdarsky@nsz.brn.justice.cz

Formou kratšího příspěvku bych si rád dovolil poukázat na problematiku určení místní příslušnosti v případech spáchání trestného činu zpronevěry. S ohledem na některá rozhodnutí Nejvyššího soudu z poměrně nedávné doby, jakož i s ohledem na praxi, s níž jsem se v rámci výkonu dohledu setkal, mám totiž za to, že se stále ještě jedná o zajímavé a vlastně i poměrně aktuální téma. Východisko pro mé další postřehy bude představovat argumentace Nejvyššího soudu vyslovená v usnesení sp. zn. 11 Td 47/2011: „Za místo spáchání trestného činu je přitom třeba považovat především místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, avšak i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. …