PhDr. Šárka Blatníkovávýzkumná pracovnice, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, email: sblatnikova@iksp.justice.cz

Jedním z míst, kde dochází k omezení osobní svobody a v nichž vykonává státní zastupitelství dozor nad dodržováním právních předpisů, je i prostředí výkonu zabezpečovací detence. Tomuto novému opatření, které u nás mohou soudy ukládat od 1. 1. 2009, se v posledních letech věnovala celá řada odborných pojednání i polemik, a to jak z trestněprávního, tak forenzně psychologicko-psychiatrického pohledu. Následující text si klade za cíl seznámit odborníky z řad státních zástupců s aktuální situací v oblasti ukládání zabezpečovací detence, a zejména s  pachateli, kterým bylo toto opatření v praxi – během tříletého období – uloženo. Zdrojem dat pro nás byly trestní spisy (zejm. analýza znaleckých posudků a rozhodnutí ve věci), justiční statistická evidence (CSLAV), odborná literatura, osobní rozhovory se specialisty i s chovanci detenčního ústavu a také data z dřívějšího výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) k dané problematice. Do výzkumného souboru byly zařazeny osoby, jimž byla uložena zabezpečovací detence – ať již přímo nebo přeměnou ústavního ochranného léčení.