JUDr. Ivan Bernátek, okresní státní zástupce v Liberci; email: ibernatek@osz.lbc.justice.cz

Smyslem tohoto článku není polemizovat s rozsahem amnestie prezidenta Václava Klause z 1. ledna 2013, ale zamyslet se nad tím, jaké interpretační problémy již způsobila a pravděpodobně ještě způsobí.

Za svou profesní kariéru jsem toho zažil, alespoň si to myslím, docela dost. Prožil jsem dobu, kdy aplikace práva byla sjednocována až moc, zažil jsem také dobu, v níž nebyla sjednocována vůbec a interpretace právních předpisů byla ponechána na základních článcích justice či státního zastupitelství. Ještě na konci minulého roku jsem se domníval, že amnestii prezidenta Havla z 1. ledna 1990 již nemůže nic překonat, ale, jak se říká, „nikdy, neříkej nikdy“. Od roku 1973 jsem „prožil“ celkem deset amnestií prezidenta republiky, z toho pět amnestií prezidenta Gustáva Husáka, po roce 1990 to byly čtyři amnestie prezidenta Václava Havla a konečně ta zatím poslední, amnestie prezidenta Václava Klause z 1. ledna 2013. Na realizaci některých z nich jsem se i přímo podílel, ať již rozhodováním státního zástupce anebo účastí při rozhodování soudem.