JUDr. Milada Šámalovápředsedkyně senátu specializovaného na soudnictví ve věcech mládeže Nejvyššího soudu jako soudu pro mládež, email: milada.samalova@nsoud.cz

Otázka, že by dítě mladší patnáct let při objasňování činu jinak trestného mělo být zastoupeno obhájcem, se otevřela v poslední době na základě iniciativy některých nevládních organizací. Základní důvod pro to, aby tato kategorie dětí měla již od počátku, kdy policejními orgány začínají šetřit činy, z nichž jsou děti mladší patnáct let podezřelé, obhájce, vychází z názoru, že tyto děti, jimž ze zákona nepřísluší právo na nutnou obhajobu, jsou oproti dospělým pachatelům a mladistvým, kterým toto právo přísluší (srov. § 36 a násl. tr. ř. a u mladistvých podle § 42 odst. 2 ZSM), diskriminovány.