Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., profesorka trestního práva a kriminologie, CEVRO Institut, email: valkova@grbox.cz
JUDr. Alexander Sotolářsoudce Městského soudu v Praze, email: asotolar@msoud.praha.justice.cz

Nové psychologické a pedagogické poznatky ohledně sociálních excesů přerůstajících někdy do delikventních podob a majících zpravidla epizodický charakter uvádějí tyto formy chování do souvislosti s obdobím dospívání.  To se odráží i v nové legislativě, která preferuje výchovně-terapeutický přístup a výrazně se tak odlišuje od předchozího pojetí kriminálního deliktu dospívajícího (srov. např. německý Jugendgerichtsgesetz  z roku 1953 nebo rakouský Jugendgerichtsgesetz z roku 1961).  Zároveň výsledky kriminologických výzkumů poukazují na prokazatelně vysoké riziko stigmatizace dospívajícího kontaktem s trestní justicí, zejména pak invazivním zásahem do jeho osobní svobody v souvislosti s výkonem uloženého nepodmíněného trestu odnětí svobody. Preference výchovy před represí tak dostává „zelenou“ a šíří se do dalších zemí evropského kontinentu. V průběhu druhé poloviny 20. století se však ukazuje, že některé postupy uplatňované vůči delikventní mládeži, byť svou povahou nejsou represivní, ale pouze intervenční, nemusí vést nutně k optimálním výsledkům.