mjr. PhDr. Alena Kolářová, vedoucí oddělení mravnost-mládež, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, SKPV, Odbor obecné kriminality, email: pharskp@mvcr.cz
mjr. Mgr. Jan Machutazástupce vedoucího oddělení mravnost-mládež Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, SKPV, Odbor obecné kriminality, email: pharskp@mvcr.cz

Přijetím zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen „ZSM“), došlo v rámci Policie České republiky k významným změnám. Od 1. 1. 2004 na základě reorganizace Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) došlo k budování samostatných oddělení nebo pracovních skupin, které se specializují na problematiku mravnostní trestné činnosti a trestné činnosti páchané dětmi a na dětech. Právě zákon o soudnictví ve věcech mládeže významně a dnes můžeme říct i pozitivně ovlivnil činnost policie na úseku trestní odpovědnosti mládeže. Zákon určil, že problematikou dětí se musí zabývat policisté specialisté, kteří musí mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. V praxi to znamená, že velitel útvaru policie vybere z řad pracovníků SKPV policisty, které určí jako specialisty na uvedenou problematiku.