JUDr. Věra Šípalovástátní zástupkyně, Okresní státní zastupitelství v Litoměřicích, email: vsipalova@osz.ltm.justice.cz

Patřím mezi ty státní zástupce, kteří se trestnou činností mládeže zabývali už před účinností zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, takže jsem se celkem logicky zúčastňovala všech školení, seminářů a besed, které se ho týkaly, ještě před jeho účinností. Už na jednom z prvních školení dne 25. 9. 2003 v aule Právnické fakulty v Praze profesor Šámal prohlásil, že soudcem pro mládež musí být ten, kdo je jím cítí být a kdo to dělat chce. Vůbec nevím, proč mi zrovna tahle věta zůstala v hlavě, bylo tam řečeno mnoho jiných důležitých informací. V průběhu doby jsem se ale přesvědčila, že toto byla jedna z nejdůležitějších a že platí stále. Snad jen bych pana profesora doplnila, nejen soudce.