Mgr. Ondřej Frgál, státní zástupce, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, email: frgal@vsz.olc.justice.cz

Doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc., ve svém článku „Může státní zástupce konající vyšetřování žádat o součinnost policejní orgán?“, uveřejněném v č. 3/2014 časopisu Trestní právo, tvrdí, že  státní  zástupce,  pokud svým opatřením stanoví, že podle § 174 odst. 2 písm. c) trestního řádu osobně provede celé vyšetřování, nemůže žádat policejní orgán o součinnost při opatřování důkazu nebo provádění úkonu vyšetřování, a tedy ani o provedení výslechu konkrétních obviněných a svědků. Podle autora je vyšetřující státní zástupce v takovém případě povinen provést ve věci všechny úkony sám. Autorův závěr považuji za zavádějící, nepodložený argumentací. Ve svém příspěvku nabízím oponentní názor na věc; vycházím přitom z hledisek, se kterými se autor ve svých úvahách nevypořádal, ale která považuji za relevantní.