Mgr. Miroslav Elich, státní zástupce, Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové, email: melich@ksz.hrk.justice.cz
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D., státní zástupkyně, Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, email: jzezulova@nsz.brn.justice.cz,

K otázce, zda v případě, kdy se nezletilý zřejmě po delší dobu nezdržuje v místě bydliště a vycestoval s rodinou do ciziny, přichází v úvahu zamítnutí návrhu státního zastupitelství na uložení opatření, popř. jiné rozhodnutí (přerušení řízení, zastavení řízení, upuštění od uložení opatření), se vyjadřuje nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu – soudu pro mládež ze dne 26. 3.2014, sp. zn. 8 Tdo 293/2014. Byť nejde (zatím) o judikatorní rozhodnutí, lze bezesporu o důležité rozhodnutí, neboť dává odpověď na otázku, která byla často diskutována na společných seminářích státních zástupců – specialistů na protiprávní činy mládeže a činy jinak trestné spáchané dětmi mladšími patnácti let a soudců pro mládež, jaký je třeba v těchto případech volit postup. Občas se totiž může v praxi vyskytnout případ, že nezletilý, na kterého byl podán návrh podle § 90 odst. 1 z. s. m., je neznámého pobytu nebo se dlouhodobě zdržuje mimo území České republiky, přičemž je třeba zdůraznit, že státní zastupitelství má však i v takovém případě povinnost podat návrh na uložení opatření (viz znění § 90 odst. 1 z. s. m.). Otázkou pak je (resp. bylo), zda je takový návrh projednatelný před soudem pro mládež. A právě jeden takový případ z praxe se dostal díky dovolání okresního státního zastupitelství k Nejvyššímu soudu jako soudu pro mládež.