JUDr. Lumír Crha, státní zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství, email: lcrha@nsz.brn.justice.cz

Ve svém předchozím článku jsem se zabýval problematikou výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence v evropských dokumentech k vězeňství. Dalším logickým krokem je hledání odpovědi na otázku, jaká judikatura vzniká na základě těchto dokumentů. Navíc se zcela malým výletem mimo oblast vězeňství, tedy do školského zařízení – v České republice se v takovém zařízení vykonává ústavní nebo ochranná výchova. Opět mne zajímá jen detence, jejíž výkon podléhá dozoru státního zastupitelství.

Problems of Serving Custody, Imprisonment, Security Detention and Protected or Institutional Education in Judgments of the European Court for Human Rights

The paper is a follow up to an earlier article which was focused on international documents on prison service. It deals with a respective jurisprudence of the European Court for Human Rights and the European Commission for Human Right’s reports on prisons and other places of restricted personal freedom. It briefly comments on concrete cases dealt with these institutions, and compares them with the valid legislation in the Czech Republic. The selection of judicial decisions is focused on practical needs of prosecutors who supervise the observance of legal regulations in places of detention, prisons and protected or institutional education. Citing concrete examples, the author illustrates the significance of the knowledge of these judicial decisions in executing supervision. He points not only to financial savings pertaining to the saved indemnification but also to the fact that observing international regulations is one of the important attributes of legal culture of our country.