Mgr. Petr Zarivnij, interní doktorand na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, e-mail: 210827@mail.muni.cz

Před patnácti lety vznikl Evropský úřad pro boj proti podvodům (dále jen „OLAF“ – zkratka francouzského Of-fice de la Lutte Anti-Fraude), jehož posláním je vyšetřovat podvodnou činnost týkající se rozpočtu Evropské unie, případy korupce v orgánech a institucích Unie, jakož i případy závažného pochybení ze strany pracovníků těchto institucí. OLAF přitom zaujímá velmi důležitou a často nezastupitelnou úlohu při zjišťování informací, které vedou k následnému stíhání pachatelů. I přesto se však zdá, že v porovnání s ostatními institucemi a agenturami Unie stojí trochu v pozadí a není mu věnována přílišná pozornost, čemuž pravděpodobně napomáhá jeho poněkud schizofrenní povaha.

European Office for the fight against fraud circumstances of creation and future prospects

The article is focused on the issue of the future development of the European Anti-Fraud Office (OLAF). Firstly, the article deals with the circumstances of the establishment of OLAF, where the problems, which is OLAF currently facing, come from. Furthermore, the article is focused on the prediction of the development that could occur. In particular on the possible changes in the case of the establishment of the European Public Prosecutor’s Office.