Mgr. Lenka Čiháková, externí doktorand na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, advokátní koncipientka, e-mail: lenka.cihakova@centrum.cz
JUDr. Andrej Lobotka, interní doktorand na Katedře trestního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, advokátní koncipient, e-mail: 210210@mail.muni.cz

„Každá velká inovace měla potenciál snížit náklady na porušování zákonů. Telefon, alespoň před zavedením odposlechů, zjednodušil zločincům plánování jejich aktivit. Gramofon a rozhlas zvýšily možnosti porušování autorských práv k hudbě. Pokrok v dopravě (automobil, letadlo) zjednodušil zločincům plánování a provádění trestných činů ze zahraničí nebo spáchání trestného činu na jednom místě a útěk jinam.“

Nejinak tomu bylo i po masovém rozšíření počítačů a internetu, jak ukazuje příklad pornografie, hazardu, porušování autorských práv … G. Barton poznamenává: „Zneužívání počítačů se rozvinulo stejně rychle jako sama počítačová technologie …“

Internet přinesl osobité podoby jednání, jimiž dochází k páchání trestné činnosti: spam, cybersquating, domain kiting a domain tasting, spoofing, phreaking, hacking či cracking, DDoS atd. Mnoho protiprávních jednání, k nimž je internet využíván, je však obdobou jednání známých z reálného (off-line) světa. Protože internet přinesl jejich masové rozšíření, pozměnil způsob jejich vykonávání, příp. umožnil pachatelům jejich efektivnější páchání, dostala takováto jednání vykonávaná pomocí internetu osobitá pojmenování. Kromě např. kyberstalkingu (cyberstalking) či kyberšikany (cyberbullying) bychom sem mohli zařadit i kybergrooming (cybergrooming), kterému je věnován tento článek.

Cybergrooming – new constituent in the Criminal Code

The article deals with the merits of a new offense under the provision §193b (establishment of illicit contact with the child), which was introduced into the Criminal Code with the effect from 1st August 2014. The first part of the article describes the merits of the offence, deals with the definition of cybergrooming and the typical behaviour of the culprit of this criminal activity. The second part of the article focuses primarily on foreign regulation and the possibility of prosecuting similar crimes abroad using some of the means within the operational activities of the authorities involved in the criminal proceedings.