PhDr. Markéta Štěchová, výzkumný pracovník, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, e-mail: mstechova@iksp.justice.cz
PhDr. Kazimír Večerka, CSc., vedoucí týmu PKM, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, e-mail: kvecerka@iksp.justice.cz

Systém včasné intervence – tato tři slova či pojmy, jež mají hluboký smysl, vytvářely v minulých letech naději, že se preventivní práce v naší zemi dostane z chaotičnosti a náhodnosti zásahů do propracovanější adekvátnější formy, která má reálnou šanci zlepšit osud alespoň některých ohrožených mladých lidí. Tento entuziasmem vedený koncept byl – dle našeho názoru – reakcí na poznatek, že úroveň kriminality by mohla být daleko nižší, kdyby se včas, vhodně a dlouhodobě reagovalo na signály sociálně neadekvátní situace některých mladých lidí. Koncept SVI reagoval na zjištění, že některé životní situace dětí a mládeže, ve kterých musí žít, mají takový negativní náboj, že by byl téměř zázrak, aby v pozdějším věku nevyústily do antisociality či alespoň asociality. Při snaze vzbudit k životu systém včasné intervence došlo k uvědomění, že signály nastoupení delikventní životní cesty leží z různých důvodů nepovšimnuty na trajektoriích cest ohrožených dětí, že nikdo, nebo téměř nikdo, se o tyto signály nezajímá a neslyší více či méně zřetelný hlas volající po pomoci či adekvátním zásahu a že zároveň existují (nebo by mohly existovat) společenské či individuální prostředky a metody, jak lidem ohroženým kriminogenními faktory pomoci.

Early Intervention System – Attempt to Appropriately React on Children and Juveniles Antisocial Life Journey Beginning

The article presents selected results from the survey called Early Intervention Systém (SVI-EIS) conducted in the Institute of Criminology and Social Prevention since 2012. Besides the basic information concerning SVI-EIS there are presented results from the first survey period mapping system funcioning on cases accident-ally selected children and juveniles at risk who were included in the system. Research data were provided by Bodies of social-legal child protection whose competence includes application of SVI–EIS processes.