JUDr. Ján Zánovit, Ph.D., zástupca špeciálného prokurátora, Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, e-mail: jan.zanovit@genpro.gov.sk

Ľudia majú všeobecnú tendenciu preceňovať historický význam tých spoločenských udalostí, ktoré osobne prežili alebo ktorých sú svedkami. Až s určitým časovým odstupom sme schopní objektívnejšie nazerať na tieto udalosti. Učebnicovým príkladom je súčasné masívne pripomínanie si 1. svetovej vojny po tom, čo táto vojna takmer zapadla do zabudnutia v tieni ďalších významných udalostí 20. storočia. My, právnici, nie sme iní. Súčasný rýchly svet a časté legislatívne zmeny na nás kladú vysoké nároky, čo nás núti myslieť predovšetkým na súčasnosť a preceňovať naše problémy. Pritom si už vôbec neuvedomujeme, že predchádzajúce generácie právnikov často stáli pred úlohami oveľa náročnejšími.

Czechoslovak constitution of the state councilor in Slovakia and Ruthenia after the establishment of the Czechoslovak Republic

The article is devoted to the process of constitu-tion of the Czechoslovak state Attorney’s office on the territory of Slovakia and Subcarpathian Ruthenia after the collapse of the Habsburg monarchy and after the establishment of the Czechoslovak Republic. For this purpose it briefly characterizes the Austrian criminal proceedings and the Hungarian criminal proceedings, explains differences between them and highlights practical problems arising from them. Finally, it clarifies others factors which complicate the practical operation of the new Czechoslovak state attorneys.