kpt. Mgr. Marek Vrbík, Generální ředitelství cel, externí doktorand na Katedře správního práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, e-mail: MVrbik@cs.mfcr.cz

„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“
Saint Antoine De Exupéry

Nechávám k posouzení čtenáři, zda mi dá za pravdu, že již nastal vhodný moment podrobněji se ohlédnout nad rozhodovací činností kárného senátu při Nejvyšším správním soudu, jakožto soudu kárného, který rozhoduje ve věcech státních zástupců. Každopádně již existuje dostatek informací, na základě kterých lze zmapovat a následně vyhodnotit výsledky jednotlivých kárných řízení projednaných Nejvyšším správním soudem, neboť uplynulo více než pět let a „padlo“ několik desítek rozhodnutí, od nabytí účinnosti zákona č. 314/2008 Sb., jenž mimo jiné novelizoval i znění zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, kterým byla stanovena nová koncepce kárného řízení. Ve vztahu ke státním zástupcům se jednalo především o zásadní systémovou modifikaci koncepčních a procesních záležitostí, majících i částečně vliv na hmotněprávní úpravu kárné odpovědnosti (zpřísnění kárného opatření snížení platu).

The practice of the Supreme Administrative Court as a Disciplinary court, in proceedings of disciplinary responsibility of prosecutors

The article contains summary statistics on the decision-making of the disciplinary panel at the Supreme Administrative Court as a Disciplinary court, which decides on matters of public prosecutors. These statistics are further discussed analytically, especially when it mapped and described what conduct disciplinary court found  as a criminal offense, disciplinary offense. Within the text is also incorporated specific casuistic excursion in typical but also atypical cases, that disciplinary panel during the past five years on.