Mgr. Tomáš Friedel, interní doktorand na Katedře politologie a sociologie, Právnická fakulta UK
email: friedel@prf.cuni.cz

V roce 1987 si Monroe H. Freedman, profesor newyorské Hofstra University, v časopise Criminal Justice povzdechl, že navzdory tomu, že si mnozí myslí, že státní zástupci (prosecutors) mají zvláštní profesně-etické povinnosti, je těmto věnováno povážlivě málo odborných prací. Po bez mála dvaceti letech Richard Young z University of Oxford a Andrew Sanders z University of Manchester ve společném článku nabízejí (snad nevědomky) Freedmanovi útěchu. Konstatují, že Spojené státy jsou na literaturu týkající se profesní etiky právníků (legal ethics) bohaté – to Spojené království  zaostává. Navíc, dojde-li v něm na profesní etiku právníků konečně řeč, o státních zástupcích (prosecution lawyers) se prakticky nemluví. Posuňme se ještě jednou v čase i místě, tentokrát o téměř deset let a do České republiky. V létě roku 2012 se rozhodla Unie státních zástupců ve spolupráci s Justiční akademií uspořádat konferenci „Státní zástupce a etika“, která měla řešit (nejen) v té době palčivé problémy ohrožení důvěry ve státní zastupitelství, styk státního zastupitelství s médii a další. Navzdory chytlavým tématům přednášeným významnými osobnostmi právního prostředí se Zdeněk Matula, tehdy státní zástupce Okresního státního zastupitelství Praha – západ, dnes státní zástupce Vrchního státního zastupitelství Praha, ve zprávě o akci neubránil postesknutí; příspěvkům totiž přihlíželo „ne zcela zaplněné auditorium“.

How the Public Prosecutors can(not) act? Disciplinary Court experiences in disciplinary procedures with public prosecutors from 2008 to 2014

The article analyses all prosecutors´ disciplinary decisions issued by the disciplinary court in the Czech Republic since 2008, when the reform of the disciplinary court took place. The paper describes conducts of the prosecutors, which were found inappropriate by the court. In the second part of the paper there is offered analysis of the cases tried by the disciplinary court, in which the court found no substantial breach of the standards of professional prosecutors´ ethics or which were suspended before reaching a decision. In the last part the author summarizes his own findings and places them in a broader Czech context.