Jakub Drápal, interní doktorand na Právnické fakultě UK a student magisterského programu Criminology na University of Cambridge, e-mail: jakub.drapal@gmail.com

Jedna z velkých otázek spojená s vězeňstvím je, jaký vliv má na vězně. Upozorňoval na ni již Oto Novotný před padesáti lety ve své knize O trestu a vězeňství. Zmínil, že úspěchem vězeňství by bylo, kdyby vězni nebyli propouštěni horší, než do vězení přicházejí (Novotný 1969: 141). Umisťování pachatelů do vězení označil za vyhánění ďábla belzebubem (Novotný 1969: 142). Za tyto své připomínky byl silně kritizován ze strany tehdejšího Sboru nápravné výchovy (předchůdce Vězeňské služby ČR). Otázkou, jaký vliv má zážitek trestu odnětí svobody na kriminální kariéru pachatele, se v zahraničí zaobírá množství kriminologů.