Dariusz Mazur, Waldemar Żurek, soudci, Krajského soudu v Krakově

Dne 25. října 2015 proběhly v Polsku parlamentní volby, ve kterých vyhrála dosud opoziční strana „Právo a spravedlnost“ („Prawo i sprawiedliwość“), jejímž předsedou je Jarosław Kaczyński. Tato strana šla do volební kampaně s bojovým heslem „Dobrá změna“, kterou měli v Polsku zavést. Ona „Dobrá změna“ měla spočívat v reformě a nápravě řady zanedbaných oblastí veřejného života a umožnit „Polsku zvednout se z kolenou“ v oblasti zahraniční politiky, zejména ve vztahu k Evropské unii. V souladu s nomenklaturou Jarosława Kaczyńského měly být strany, které v Polsku vládly dříve, součástí postkomunistického systému, což jim znemožňovalo zahájit činnosti tohoto druhu. Jak vyplývá z druhu a množství prozatím zahájených legislativních kroků, je oblast justice v širším slova smyslu jednou z hlavních prioritních činností současné vlády. S ohledem na fakt, že již uplynul téměř rok vlády strany „Práva a spravedlnosti“, se můžeme pokusit o přehled dosavadních kroků „dobré změny“ v oblasti spravedlnosti a o předpověď týkající se dalšího směru předpokládaných změn v této oblasti