JUDr. Ivo Kouřil, soudce Nejvyššího soudu, e-mail: ivo.kouril@nsoud.cz

Na rozdíl od jiných ustanovení trestního řádu právní úprava postupu odvolacího soudu obsažená v hlavě šestnácté (Odvolání a řízení o něm) nedoznala již delší dobu žádných změn. Nabízí se tudíž otázka, zda za této situace má vůbec smysl se otázkami procesních postupů odvolacích soudů při rozhodování o podaném odvolání nadále zaobírat. Vyjdu-li však z poznatků, že zákonným způsobem provedené odvolací řízení je předpokladem vydání správného a zákonného rozhodnutí a že i z tohoto důvodu je otázkám odvolacího řízení věnována trvalá pozornost Nejvyšším soudem, pak zřejmě nebude zcela od věci, pokud se v tomto příspěvku podělím o několik poznatků, které jsem stran současného rozhodování soudů druhého stupně nabyl jako soudce soudu dovolacího.