JUDr. Adéla Rosůlek, dokorandka na katedře trestního práva PrFUk, právní čekatelka u Okresního státního zastupitelství v Pardubicích, e-mail: arosulek@osz.pce.justice.cz

Článek shrnuje českou právní úpravu ochranného léčení a zabezpečovací detence a tuto srovnává s polským systémem soudem nařízené nucené ochranné léčby a terapeutickými odděleními místních věznic. Závěrem je uvažováno několik dílčích změn platné české právní úpravy inspirovaných analyzovaným polským systémem. Ochrannou léčbu upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) a zákon o specifických zdravotních službách (zákon č. 373/2011 Sb.). Zabezpečovací detenci trestní zákoník a zákon o výkonu zabezpečovací detence (zákon č. 129/2008 Sb.). Systém léčení psychicky narušených pachatelů trestné činnosti v České republice tvoří terapeutický trojúhelník. Terapie může započít již ve věznici, je-li pachateli namísto trestu nebo vedle něj uložena zabezpečovací detence nebo ochranné léčení, další hrany pomyslného trojúhelníku tvoří ústavní ochranná léčba a ambulantní ochranná léčba vhodná zejména k dovršení terapeutického procesu a udržení dosažených pozitivních změn.