Mgr. Katarína Kandová, doktorandka na katedře trestního práva Prf MU, asistentka soudce Nejvyššího soudu, email: Katarina.Kandova@law.muni.cz

Státní zástupce jakožto představitel veřejného zájmu, respektive jeho ochránce ve věcech svěřených mu zákonem, je v trestním řízení povolán k zastupování veřejné žaloby. V českém trestním řízení má navíc státní zastupitelství tzv. monopol k trestnímu stíhání, tj. je jediným subjektem oprávněným k jeho zahájení a eventuální iniciaci jeho soudního stadia. Na druhé straně je za předpokladu splnění zákonných podmínek zásadně povinen takto postupovat, dozví-li se o spáchání trestného činu, což je důsledkem zásady legality trestního stíhání ovládající české trestní řízení.