Mgr. Bc. Kateřina Hlaváčová, doktorandka na katedře trestního práva PrF MU

S každým technologickým pokrokem souvisí rozvoj specifické kriminality. Stejně jako s masovou produkcí aut došlo k rozvoji dopravní kriminality, je vedlejším produktem informační evoluce kybernetická kriminalita, jejíž počet obětí je enormní. Například v roce 2011 se každý den stal obětí kybernetického trestného činu více než jeden milion lidí. Mnoho těchto kybernetických trestných činů přitom bylo spácháno za pomoci tzv. botnetu, jehož velikost může být rovněž obrovská, stejně tak i jím způsobené následky.