JUDr. Adéla Rosůlek, doktorandka na katedře trestního práva Prf UK , právní čekatelka Okresního státního zastupitelství v Pardubicích email: Jan.Rosulek@seznam.cz

Interrupce, tedy umělé přerušení těhotenství, je definována jako záměrné ukončení těhotenství prostřednictvím chemické látky nebo chirurgického zákroku. Toto téma je vedle eutanazie a trestu smrti jedním z nejdiskutovanějších, když vedle právních aspektů má i morální rozměr. Na území Polska téma rezonuje v politických kampaních, k právu ženy na interrupci se často negativně vyjadřují církevní představitelé.