Mgr. Vítězslav Kozák, právní čekatel Okresního státního zastupitelství v Kroměříži

Dne 19. dubna 2016 rozhodlo plénum Ústavního soudu České republiky (dále jen „Ústavní soud“) pod spisovou značkou Pl. ÚS 4/14 (dále jen „nález“) o návrhu skupiny poslanců pod vedením bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství (dále jen „vyhláška“) tak, že předmětný návrh zamítlo. V obecné rovině lze tento zajímavý plenární nález rozhodně přivítat, neboť je konečně zřejmé, že daná ustanovení vyhlášky nejsou protiústavní, jak je již několik let intenzivně a více méně kontinuálně namítáno nejen ze strany jednotlivých obviněných, respektive jejich obhájců, ale i ze strany části odborné veřejnosti. I přes toto pozitivum však nález vyvolává celou řadu otazníků, na které, bohužel nikoliv jednoznačně odpovídá.