prof. JUDr. Jan Musil, CSc., soudce Ústavního soudu, email: jan.musil@usoud.cz

K charakteristice a k postavení státního zastupitelství a státního zástupce se Ústavní soud České republiky vyslovoval ve své nálezové judikatuře několikrát, a to v různých souvislostech. Pokusím se v dalším výkladu tuto poměrně pestrou paletu judikatury utřídit podle obsahového zaměření. V dalším výkladu se zaměřím pouze na judikaturu ve formě nálezů, která má největší právní sílu a největší schopnost ovlivňovat legislativu či právní praxi. Ponechávám stranou judikaturu ve formě usnesení.