Mgr. Hana Kúkolová, doktorandka na Katedře trestního práva PrF UP,email: kukolova.h@seznam.cz

Zahájení trestního stíhání je okamžikem, po kterém je možno vést trestní stíhání vůči konkrétní osobě, a to pro spáchání skutku, který naplňuje znaky určitého trestného činu. Po zahájení trestního stíhání je dále také možné proti osobě, proti které se trestní stíhání vede, po­užít procesních prostředků stanovených trestním řádem (například rozhodnutí o vazbě dle ust. § 68 TŘ nebo zadržení osoby policejním orgánem dle ust. § 75 TŘ). Vzhledem k tomu lze zahájení trestního stíhání považovat za tak významný zásah do osobní sféry obviněného, jehož důsledkem bude mnohdy zásadní změna dosavadního stylu života obviněného a v nejednom případě ovlivní také rodinu obviněného (zejména v případech, kdy bude rozhodnuto o vzetí obviněného do vazby nebo také při medializaci trestní kauzy). Dle mého názoru jde o významný okamžik a je nutné, aby obvinění z něčeho tak závažného, jako je obvinění ze spáchání trestného činu, bylo vždy s největší pečlivostí promyšleno a pokud možno dostatečně odůvodněno.