doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D., Katedra trestního práva PrF UPOL, email: filip.scerba@upol.cz

Podle zveřejněného znění návrhu příslušných částí nového trestního řádu byla opuštěna myšlenka na zavedení institutu tzv. subsidiární žaloby a byla nahrazena vytvořením systému opravných prostředků, jež by trestní řád poškozenému poskytoval k dosažení téhož účelu. Článek analyzuje návrh těchto alternativních řešení, a to primárně s ohledem na právo poškozeného na provedení tzv. účinného vyšetřování ve smyslu judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu. Jako největší nedostatek navrhované úpravy se přitom v tomto směru jeví omezení možnosti poškozeného dosáhnout soudního přezkumu pouze na případy, kdy došlo k rozhodnutí o nestíhání na základě závěru o neúčelnosti stíhání.