PhDr. Jiří Závora, Ph.D. et Ph.D., soudní znalec – expertiza ručního písma, odborný asistent Katedry psychologie Univerzity J. E. Purkyně, email: respondeo.dicendum@gmail.com

Studie experimentálně prověřuje provádění vidimace listin v souladu s ustanoveními § 9 písm. h) bodu 1. zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování, resp. § 73 odst. 2 písm d) zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, přičemž byla vzata v potaz povinnost úředníka rozpoznat pouze zjevnou nevěrohodnost listiny vyjádřená rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1966/2013 . Prověřovaný soubor tvořilo celkem 66 úřadů (notářství, matriky a Czech Point) ve 14 městech ČR, včetně Prahy. Výsledkem studie je zjištění, že v 77 % případů úřady ověřily zjevně nevěrohodnou listinu, která nebyla prvopisem. K doložení faktu, že se jednalo o zjevně nevěrohodnou listinu, je v podrobných souvislostech popsán způsob, jakým byl v 51 případech ověřen hrubý padělek a stejně tak způsob, jakým byl v 15 případech padělek rozpoznán. K rozpoznání namontovaného vytištěného podpisu na údajném prvopisu postačil pečlivý pohled prostým okem.